Bendy Queen

היא מלכה

אישה פראית ורכה

נותנת לתדר האקסטטי לנוע בתוכה בחפשיות

מתמסרת ושומרת על הגבולות שלה

אוהבת את עצמה, ופתוחה לקבל אהבה מהעולם

המלכה הזו היא את, היא אני, היא אנחנו

Workshop

27.8.21

by Karin & Dori

שישי בוקר-צהריים

סדנאת יום

להקשתות גב ופתיחת הלב

Simple Photo Spring Quote Instagram Post

16.8.21

by Karin 

ארבעה מפגשים של שעתיים

Simple Photo Spring Quote Instagram Post

Course