Para Alma

לוגו לבן.png

by Karin Golan

מרחבים אלטנרטיביים

להתפתחות אישית

מסעות טרנספורמיטביים

למי שמבקש.ת לעצמו 

גדילה •  שינוי • חיבור מחדש

Para El Alma _ People _  Hadar Dolan (274 of 274).jpg
moon2.png

ריטריט

| נסִיגָה | 

ימים של התנתקות כדי לאפשר התכנסות

מציאת כוחות חדשים

חיבור עם אנשים נפלאים

הטלת ספק

מבט פנימה

moon2.png

מפגשים

תנועה שמחברת

מבט אוהב

נשימה משותפת

moon2.png

דיגיטלי

תמיד כאן אתכם